Arxiu diari: %d 05UTC %B 05UTC %Y


Nova pàgina web

Fridecal us presenta la nova web actualitzada, ampliada i amb novetats. Gràcies als nous avenços tecnològics podreu consultar els nostres serveis i fins i tot demanar el seu propi pressupost, avaries, i un ampli ventall d’ofertes online. Amb aquest canvi intentem ser més propers i agilitzar el nostre contacte amb vostès. Per Fridecal, el principal […]