Arxiu diari: %d 17UTC %B 17UTC %Y


Cámara frigorífica amb panell de 100mm i sistema de fixació Instaclack de Taver.

Cámara frigorífica amb panell de 100mm i sistema de fixació Instaclack de Taver. Mides: 2.080 x 2.460 x 2.480 d’alçada. Porta pivotant de 1850 x 800mm. Gruix aïllament: 100mm de parets, sostre i terra. Terra reforçat antilliscant. Utilització: Conservació o congelació. Estat: Nova, d’exposició. Inclòs: transport a radi de 50km de Lleida. Exclòs: muntatge i […]

Cámara