Avaries


Tots els camps són obligatoris.

Nom i Cognoms

DNI / NIF

Nom empresa / particular

Telèfon de contacte

Correu electrònic

És client de Fridecal?
  NO

Serveis a consultar (pot escollir més d’una opció)
 Electricitat Climatització i ACS Fontaneria Energies renovables Estalvi i eficiència Gas Legalitzacions i manteniments Fred industrial i comercial Calefacció Tractament d’aigües, piscines Vapor industrial Recipients a pressió

Detalls de l’avaria

Autoritzo l'enviament d'informació. 

captcha