Com treballem


Els més de 12.000 clients entre famílies, empreses i estaments públics ho valoren d’aquesta manera.

 • Més de 40 anys de servei, experiència i aprenentatge.
 • Més de 30 persones treballant per a tu, totes especialitzades.
 • Treballar amb les principals empreses del territori ens motiva contínuament, sobretot a nivell d’autoexigència.
 • Treballar colze a colze amb els petits empresaris per fer més rendible la seva empresa, amb garanties, i sobretot CONFIANÇA.
 • Infraestructura, maquinària i eines potents per realitzar obres d’envergadura.
 • Personal propi molt ben qualificat capaç de realitzar projectes claus en mà (Enginyeria, Disseny, Instal•lació i Servei Postvenda).
 • Capacitat de negociació elevada amb els proveïdors, disposem d’una cartera actual de més de 500 i coneixem on trobar un bon producte, al millor preu.
 • Negoci diversificat que permet donar solucions globals en els diferents tipus d’instal•lació.
 • Proveïdors diferenciats i exclusius, amb contractes a llarg termini i el millor preu.

El moment actual que estem vivint ens condueix a:

 • Sistemes energètics més eficients que generin un estalvi al client, i sigui amortitzable a curt termini.
 • Canvis en l’aspecte Normatiu, cada cop més les normatives canvien i cal estar al dia, un canvi a temps pot evitar una reforma important en la instal•lació, per aquest motiu Fridecal és membre actiu al Gremi d’Instal•ladors així com els seus enginyers en bona part estan col•legiats als col•legis respectius d’Enginyers Industrials i al Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials.
 • Internet i les noves tecnologies ens permeten una quantitat de millores molt elevades per reduir costos empresarials i alhora poder ser més competitius.
 • Fridecal aplica la millora continua als seus processos, per tal de donar servei a les exigències del client.