Obra de Gestió energètica a la Comunitat Majestic de Lleida


Logo 21

Obtenir estalvi d’energia, millora de la gestió energètica i aportació d’energia solar per l’aigua calenta sanitària ACS i per la calefacció.


COMUNITAT MAJESTIC DE LLEIDA
Carrer Cristofol de Boleda, 4
Lleida