Política de privacitat


______________________________________________________________________________________________________________
La pàgina web “http://fridecal.es/” és titularitat de FRIDECAL, SA i compleix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, així com de les obligació d’Informació a l’usuari contemplada en les normatives en Protecció de Dades de Caràcter Personal, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).
______________________________________________________________________________________________________________
Raó Social: FRIDECAL, SA
Domicili social: Carretera N-II, km 486,2 Nº6 – 25241 GOLMES (LLEIDA)
C.I.F Nº: A25015132
Dades registrals: Registre Mercantil de LLEIDA, Tom 59, Foli 160, Full 820, Inscripció 1ª, Data 1977.02.18.
Telèfon: +34 973.601.032
Correu electrònic: fridecal@fridecal.es
______________________________________________________________________________________________________________
POLÍTICA DE PRIVACITAT:
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en la web, o qualsevol altre facilitat a FRIDECAL, SA per al seu accés a alguns dels serveis siguin incorporades a fitxers titularitat de FRIDECAL, SA , Amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats a la web, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb FRIDECAL, SA En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.
FRIDECAL, SA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableixen les normatives vigents en Protecció de dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable … l’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-FRIDECAL, SA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat de les seves dades, mitjançant un escrit, acreditant la seva identitat, mitjançant fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, en FRIDECAL, SA amb domicili social a la Carretera N-II, km 486,2 Nº6 – 25241
Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de FRIDECAL, SA per a realitzar les següents finalitats:
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per FRIDECAL, SA , Així com per part dels col·laboradors amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.

Realitzar estudis estadístics.
Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en aquest lloc web.
Rebre la newsletter de la pàgina web.
FRIDECAL, SA informa i garanteix expressament als usuaris que mai vendrà, arrendarà, compartirà o d’alguna altra manera distribuirà o posarà les seves dades a disposició de terceres persones i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.
Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina
Tots els elements que formen el lloc web, així com l’estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de l’autor citat i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Les fotografia allotjades en aquesta web corresponen en la seva total propietat als autors citats al costat d’elles.
No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web o algun dels seus elements sense el previ consentiment d’aquest web.
Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat i personal dels continguts d’aquest.
Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.
Aquest web no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

Modificacions.
Per tal de millorar les prestacions del lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.
Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat.
Aquesta web no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web, ni de l’exactitud de la informació continguda en ell, així com tampoc ho fa d’opinions identificades o anònimes abocades per persones i / o entitats en aquest website. En cas de lloguer, arrendament parcial i / o total i venda d’aquesta web excloem tot tipus de responsabilitat del contingut i veracitat en ella inserit, sent la responsabilitat total i absoluta per part del comprador / arrendatari.

Hiperenllaços.
Pels hiperenllaços continguts en el lloc web que poden dirigir a pàgines web de tercers, no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre aquest web ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.