Climatització – ACS


La climatització és molt més que escalfar o refredar un edifici, és donar a cada ambient els requeriments necessaris no només de temperatura, sinó de qualitat de l’aire, d’humitat i ventilació. L’aigua sanitària mereixeria una menció a part ja que és molt important en la majoria del sector terciari e industrial, però va molt lligada amb la climatització perquè els sistemes que climatitzen ens proporcionen d’una manera o d’una altra escalfor per produir-la. Cada cop més s’utilitzen energies renovables o de recuperació per produir-la; aconseguir aigua calenta “gratis” és una realitat. Disposem d’Enginyers Mecànics i Termoenergètics, per conèixer quin és el projecte i la solució que més s’adapta a cada client i diferents tècnics especialitzats, permeten l’execució de la totalitat del projecte. Destacar també l’emmagatzematge d’aigua calenta, utilitzant tècniques avançades, i la producció i distribució d’aigua calenta amb aquesta energia emmagatzemada.
Sol·licitar pressupost

Serveis_Clima