Coneix tot el que podem fer per tu


ELECTRICITAT

 • Industrial
 • Residencial – terciari
 • Il·luminació d’interiors
 • Enllumenat públic
 • Cogeneració
 • Control de consums
 • Estalvi energètic
 • Telecomunicacions
  • So ambiental
  • Contra Intrusió
  • Circuit tancat (TV)
  • Control d’accessos
  • Xarxes informàtiques

FONTANERIA

 • Industrial
 • Residencial – Terciari
 • Piscines

TRACTAMENTS D’AIGÜES

 • Descalcificadors
 • Depuració
 • Osmosis
 • Anàlisi i controls
 • Controls de legionel·la

CALEFACCIÓ

 • Instal·lacions de gas
 • Instal·lacions de gasoil
 • Calefacció elèctrica
 • Biomassa
 • Geotèrmica

GAS NATURAL

 • Residencial
 • Terciari
 • Industrial

CLIMATITZACIÓ

 • Sector terciari
 • Humidificació – Deshumidificació
 • Ventilació
 • Refrigeració industrial

FRED INDUSTRIAL

 • Cambres frigorífiques
 • Túnels de congelació
 • Fred comercial
 • Material frigorífic
 • Manteniments
 • Hostaleria

RECIPIENTS A PRESSIÓ

 • Revisions periòdiques
 • Legalitzacions
 • Calderes a vapor
  • Instal·lacions
  • Legalitzacions
  • Revisions
  • Manteniments
 • Aire comprimit
  • Compressors
  • Secadors
  • Tractaments
  • Instal·lacions

CONTRA INCENDIS

 • Detecció – Extinció

ENERGIES RENOVABLES

 • Biomassa
 • Solar tèrmica
 • Solar fotovoltaica
 • Geotèrmica

DOMÒTICA

TERMOGRAFIES