Electricitat


Fridecal té un departament elèctric especialitzat amb Enginyers i Tècnics Elèctrics, alhora disposa d’un taller on es dissenyen i es construeixen els quadres elèctrics, els automatismes, i tot el relacionat en electricitat industrial, comercial i domèstica. Fridecal col·labora des de fa més de 40 anys amb les principals empreses elèctriques estatals, això ens permet contractar la totalitat de la instal·lació elèctrica de qualsevol punt de subministrament, i realitzar la instal·lació amb personal propi des del centre de transformació fins a l’alimentació d’un motor o d’una làmpada. Fridecal també està especialitzat en aparells de mesura, sistemes de protecció integral i en sistemes d’estalvi energètic i tarificació elèctrica. Destacar també l’enllumenat tant públic com privat, el control de consums, i les telecomunicacions (So ambiental, Contra Intrusió, Circuit tancat (TV), Control d’accessos, Xarxes informàtiques).
Sol·licitar pressupost

Serveis_Electricitat