Energies renovables


Les energies alternatives o renovables, són les que utilitzen recursos naturals que es renoven en cicles curts com ara la biomassa, l’escalfor de la terra, l’escalfor del sol i de l’aire, e inclús l’escalfor residual de diferents processos industrials o de grans edificis.

ENERGIA SOLAR TÈRMICA
L’anomenem l’energia més neta per escalfar-nos i que no depèn d’especulacions del mercat. Disposem de moltes instal·lacions d’aquest tipus, que combinades amb el combustible mes adequat oferim importants estalvis en calefacció.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Cada cop més surt mes econòmic produir energia ja que la inversió inicial es mes baixa. Tot i que a nivell normatiu hi ha dificultats, és una bona inversió per reduir el cost de la factura elèctrica.

ENERGIA GEOTERMIA
La energia de la terra és constant al llarg de l’any i les seves temperatures s’aproximen als nivells òptims de funcionament de la bomba de calor. Destacar com avantatges que garanteix el funcionament en els dies més freds de l’hivern, és molt silenciosa, i té un alt rendiment.

ENERGIA HIDROTÈRMIA
A Fridecal portem molts anys aprofitant el calor de l’aigua subterrània per intercanviar calor, avui la normativa es més exigent amb el tema dels aqüífers, però tot i així es una tecnologia d’escalfament econòmica i força optimitzada.

ENERGIA AEROTERMIA 
És l’energia que aprofitem de l’aire i generalment també es considera renovable, l’aire s’escalfa amb el sol i el rendiment els dies de sol es molt elevat, alhora també s’ha millorat molt el funcionament pel que fa als dies de fred i boira en les màquines bombes de calor, i avui tenim aparells que donen calor a 25 graus sota zero de temperatura exterior.

BIOMASSA
L’energia de moda en aquest moment, destacar que es una energia que la produïm al territori, i que hi ha excedents. Podem distingir diferents equips per cremar la biomassa, en funció del tipus de biomassa que cremen, i en funció del tipus de caldera, on es cremen i el seu us. Tenim experiència en calderes de grans potències que cremen estelles de fusta, fins a petites calderes que cremen pellet o altres combustibles triturats, pel que fa a la calefacció e inclús en la producció de vapor industrial utilitzant biomassa.

APROFITAMENT D’ENEGIES RESIDUALS
Molta gent no sap la quantitat d’energia que podria aprofitar en molts processos industrials o en grans edificis, Fridecal com a “partner” energètic assessorarà i valorarà la inversió mes adequada pel client.

Serveis_Renovables