Gas


El gas natural, és una energia neta i molt eficient. Fridecal té capacitat d’instal·lar sistemes de distribució de gas des de la canalització principal fins al punt de consum; des d’altes pressions, usades en industries i edificis, fins a baixes pressions, usades en instal·lacions domèstiques. La majoria de vegades el gas s’instal·la per ser combustionat en sistemes tèrmics com ara produir vapor, escalfament directe d’un producte, per a usos de calefacció i aigua calenta; el seus principals avantatges són:

  • Baix manteniment, és molt net.
  • Baix requeriment d’espai.
  • Alta eficiència estacional de les calderes on es combustiona.

 

TANC PROPÀ

 

Serveis_Gas