Tractament d’aigües, piscines


Serveis_Aigues1

Fridecal té una reconeguda història en la realització de piscines i destaca en PISCINES tan publiques com privades, des de la obra civil fins a la instal·lació de fontaneria, destacant notablement en spas i piscines climatitzades. Altres tractaments de aigua, per potabilitzadores, depuradores, aprofitament de aigües pluvials, descalcificacions i osmosis es una petita part de les diferents instal·lacions que ha realitzat Fridecal.
          SPA, PISCINES CLIMATITZADES