Energies renovables

Energia neta i natural

El nostre planeta és una font d’energia inesgotable i nosaltres posem al teu abast el seu aprofitament.

Amb les energies renovables aprofitem els recursos naturals de la Terra. Respectuosos amb el medi ambient, es renoven en cicles curts i el seu aprofitament reverteix novament en el planeta, com ara la biomassa, l’escalfor de la terra, l’escalfor del sol i de l’aire i fins i tot, podem aprofitar l’escalfor residual de diferents processos industrials o de grans edificis.

Energia solar tèrmica

És l’energia més neta per escalfar-nos i la més econòmica, ja que no depèn de les especulacions del mercat. Aquesta font energètica pot combinar-se amb altres combustibles per tal d’aconseguir importants estalvis en calefacció i aigua sanitària.

Energia solar fotovoltàica


Actualment, la inversió necessària per produir energia és relativament baixa i, per tant, cada cop surt més a compte generar energia. És una bona inversió per tal de compensar les despeses de la factura elèctrica.

Energia geotèrmica

El nostre planeta Terra ens ofereix una energia constant al llarg de l’any. És l’anomenada energia geotèrmica i prové del seu interior. Les seves temperatures s’aproximen als nivells òptims de funcionament de la bomba de calor. Garanteix el funcionament en els dies més freds de l’hivern, és molt silenciosa, i té un alt rendiment.

Energia hidrotèrmica

A Fridecal portem molts anys aprofitant el calor de l’aigua subterrània, sempre respectuosos amb la normativa vigent sobre l’ús d’aigües subterrànies. És una opció tecnològica d’escalfament econòmica i força optimitzada.

Energia aerotèrmica

Aquesta és l’energia que aprofitem de l’escalfament de l’aire que, amb els dies de forta insolació, té un rendiment molt elevat. Tanmateix, el funcionament pel que fa als dies de fred i boira en les màquines bombes de calor s’ha optimitzat notablement, disposant d’aparells que aporten calor fins i tot quan a l’exterior es tenen temperatures de 25 graus sota zero.

Biomassa

És una de les fonts d’energia més sol·licitades en aquest moment. És una energia propera, produïda al territori i de la qual hi han excedents. En funció del tipus de biomassa que cremen i del tipus de caldera, hi han diferents tipus. Tenim experiència des de calderes de grans potències, que cremen estelles de fusta, fins a petites calderes que cremen pellet o altres combustibles triturats. Aptes per a la calefacció i la producció de vapor industrial.

Energies residuals

Molta gent desconeix que, en molts processos industrials o en grans edificis, es genera energia que és aprofitable. Nosaltres, com a “partner” energètic, assessorarem i valorarem la inversió mes adient pel client.

Resposta professional a qualsevol hora

  • 973 60 10 32