Project Description

Agroxarxa – Unió de Pagesos

Noves oficines a Cervera

Un dels nostres punts forts és la nostra capacitat per dur a terme instal·lacions globals que abasten molts apartats diferents. Això suposa un gran avantatge pel client, en no haver de contractar altres empreses. Agilitza l’execució de les obres, redueix les despeses finals i facilita la coordinació dels diferents equips d’instal·ladors en estar formats per professionals propis.

Per aquest motiu Agroxarxa – Unió de Pagesos han confiat en la nostra capacitat global de servei i ens han confiat les instal·lacions de les seves noves oficines de Cervera i on hem intervingut en:

  • Climatització amb el sistema VRV.
  • Ventilació/renovació d’aire (recuperador de calor).
  • Extracció d’aire.
  • Sanitaris, fontaneria i desguàs.
  • Equip de tractament d’aigua (osmosis) i producció d’ACS (aigua calenta sanitària).
  • Instal·lació elèctrica.
  • Sistema de telecomunicació.
  • Sistema de control d’accés.
  • Il·luminació.