Project Description

Molí d’oli

Instal·lacions integrals

Entre les poblacions de Juncosa i Albagés es troba un molí d’oli emblemàtic que ens ha confiat tot un seguit d’intervencions que han abastat les instal·lacions de gas, el tractament d’aigües, el sistema de calefacció i bombes o la xarxa de canonades, entre altres obres fetes. Això ha suposat un exemple de treball integral, on tot ha estat controlat pels nostres equips d’instal·ladors.

En aquesta feina tan complexa, s’han hagut de coordinar els diferents departaments i equips de professionals, donat que algunes de les feines es complementen l’una a l’altra. També ha estat primordial el sentit estètic dels acabats finals, així com la fiabilitat dels equips i materials que s’han instal·lat.