Instal·lació d’aerotèrmia en un habitatge

29/11/2022

Instal·lació d’aerotèrmia de 10kW en un habitatge unifamiliar d’Ivars d’Urgell.

Abans d’aquesta instal·lació, la producció d’aigua calenta sanitària i per a la calefacció es feia mitjançant una caldera de gasoil convencional. Això suposava una important despesa amb el consegüent impacte mediambiental.

Ara la llar s’escalfa mitjançant el sistema d’aerotèrmia Wolf, una nova forma més sostenible ja que el consum de combustibles fòssils es redueix al mínim indispensable per a moments puntuals de recolzament.