Molí d’oli entre Juncosa i Albagés

12/12/2022

En les properes setmanes anirem publicant com avancen les obres que estem portant a terme en un molí d’oli referent a les nostres terres, situat entre Juncosa i Albagés, centrant-nos en els diferents tipus d’instal·lacions que estem fent.

Avui us volem mostrar tota la xarxa de canonades. Aquestes, a més del seu propòsit funcional, també juguen un important paper estètic. Amb aquesta finalitat, s’ha realitzat un acurat estudi previ de tots els recorreguts i localització de totes i cadascuna de les canonades, mirant d’evitar qualsevol encreuament de tubs no desitjat i primant l’aspecte de l’acabat final de la xarxa.

Tot això ha estat possible gràcies als nostres tècnics que han realitzat aquest anàlisi previ i als nostres operaris que, a la fi, són els qui acaben realitzant la instal·lació.