Remodelació climàtica d’un habitatge

24/10/2022

Aquest habitatge és un cas d’optimització climàtic integral.

Anteriorment, hi havia una caldera de gas amb 800 m2 de terra tèrmic i una refredadora amb 10 fancoils.

Després de la reforma, s’ha remodelat tot el sistema amb:

  • Instal·lació híbrida amb caldera de condensació de gas combinada amb una aerotèrmia.
  • Instal·lació fotovoltaica de 6 kW d’inversor i 6,75 kWp.
  • Neteja dels circuits del terra radiant i fancoils.
  • Sectorització circuits de terra radiant amb electrovàlvules als col·lectors i muntatge de 7 termòstats.

Una reforma completa que n’optimitzarà el consum i millorarà el confort de la llar.